Geeft merken aandacht

Privacy Policy

Privacy Policy Glasnost International bv

In deze Privacy Policy legt Glasnost International bv (Glasnost) uit welke persoonsgegevens Glasnost verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

 

Algemeen

Glasnost respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.glasnost.amsterdam, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties.  Glasnost draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Glasnost verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en adequaat wordt beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Glasnost te maken hebben. Glasnost houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Glasnost of wanneer u anderszins contact heeft met Glasnost, bijvoorbeeld via e-mail, legt Glasnost de van belang zijnde gegevens vast.  Glasnost bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

 

Glasnost gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.  Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Glasnost of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Glasnost naar de aard van het contact noodzakelijk is.
U kunt te allen tijde de website van Glasnost bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Glasnost te delen.

 

Cookies

Glasnost maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Glasnost beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

 

Derden hebben geen toegang tot de door Glasnost geplaatste cookies. In uw browserinstellingen kunt u zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Glasnost. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Websites van derden
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van onder andere links/buttons met de website  van Glasnost zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons en de op de website van Glasnost te bekijken video’s van Youtube (Google). Glasnost kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, noch heeft Glasnost  inspraak in het cookiebeleid van deze derden. Glasnost raadt u aan de privacy policies en het cookiebeleid van deze partijen te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Glasnost opnemen door het sturen van een
e-mail naar: hello [@] glasnost.amsterdam. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Glasnost behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy.
U wordt dan ook aangeraden deze Policy met enige regelmaat te raadplegen.

 

Versie februari 2016