We revolt
They talk

In het licht van de huidige oorlogssituatie tussen Rusland en Oekraïne, geven we u graag een korte toelichting op onze bureau naam, die mogelijk vragen oproept. Maar allereerst en bovenal gaan onze gedachten en steun uit naar de mensen in Oekraïne en alle slachtoffers van deze oorlog. We vinden het verschrikkelijk en houden ons hart vast voor verdere escalatie.

Onze bureau naam is gebaseerd op een Russisch gedachtegoed uit de jaren ’80. Glasnost betekent letterlijk openheid en is ingezet door Gorbatsjov om de toenmalige Sovjet-Unie in positieve verbinding met de rest van de wereld te brengen. Glasnost staat met kernwaarden als openheid, gelijkheid en verbinding precies voor het tegenovergestelde van wat er nu gebeurt in Oekraïne. We distantiëren ons nadrukkelijk van het huidige Rusland.

Make love, not war.