Geeft merken aandacht

Den Haag zoekt het uit!

Den Haag zoekt het uit!

Gemeente Den Haag

LinkedINLinkedIN

De gemeente Den Haag heeft, zoals veel andere gemeenten, een breed scala aan algemene voorzieningen binnen haar stad. Algemene voorzieningen zijn activiteiten, veelal gericht op de kwetsbaardere inwoners van de stad, die zonder medische doorverwijzing te doen zijn. Vaak worden deze gerund door kleine sociale ondernemingen en vrijwilligers. Bij een algemene voorziening kun je bijvoorbeeld denken aan thee drinken op vrijdagmiddag of hulp krijgen bij je financiën.

 

De gemeente Den Haag heeft 2.500 van dit soort diensten en activiteiten. Deze activiteiten en diensten zijn echter niet gebundeld op één platform en daarom zijn ze lastig te vinden voor de inwoners van Den Haag. Als oplossing ontwikkelde digitaal bureau IJsfontein het platform zoekhetuitdenhaag.nl waar de voorzieningen op een innovatieve manier wel vindbaar zijn gemaakt. Glasnost kreeg de taak om ‘Zoek het uit’ onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

Doelstellingen

  • Verhogen van awareness van de algemene voorzieningen
  • Ervoor zorgen dat alle Hagenaren het ontwikkelde platform zonder hulp van een zorgprofessional kunnen gebruiken

Strategie

De voorgestelde doelgroep is groot en de wijze van informatievergaring is zeer traditioneel. Een persoonlijke benadering levert de meeste resultaten op bij deze doelgroep en het devies luidde dan ook: neem ze bij de hand. De campagne richtte zich derhalve op persoonlijk informeren en activeren.

Uitvoering

Naast het onder de aandacht brengen van en informeren over de algemene voorzieningen, heeft de gemeente Den Haag als doel om het zorgaanbod in de stad overzichtelijker te maken. Daarom organiseerde zij in het najaar van 2017 acht Goed voor Elkaar-festivals waar het volledige zorgaanbod in de stad de kans kreeg zich te presenteren. We hebben gebruik gemaakt van de aantrekkingskracht van deze zorgfestivals en zijn op opvallende wijze aanwezig geweest tijdens deze festivals met een groengeel Haags busje.

Zoek het uit-Bus

Glasnost toverde een oud Volkswagen busje om tot een echte Haagse groene-gele Zoek het uit-bus. De gemeentelijke kleuren maakten het een herkenbare eyecatcher waar menig Hagenaar graag een kijkje in wilde nemen. Eenmaal bij de bus aangekomen, gaven verschillende zorgprofessionals een uitgebreide uitleg over het nieuwe platform. Het doel hiervan was om de Haagse bevolking te stimuleren om de website te gebruiken.

 

De ‘Zoek het uit’ bus ging van september tot en met november door de gemeente Den Haag, waarbij alle communicatie via de andere kanalen parallel liep met de zichtbaarheid van de bus.

Maar dat was niet alles…

Samen met de gemeente hebben we de doelgroep geanalyseerd. Uit dit onderzoek bleek dat de mediaconsumptie van deze groep traditioneel is, zij regelmatig een zorgprofessional (zoals huisarts of wijkverpleging) raadplegen en vaak in aanraking komen met de gemeentelijke kanalen (van social media tot muurkranten). Deze kanalen konden we dus niet negeren en we hebben hiervoor de nodige content gecreëerd. Denk hierbij aan:

 

  • Advertenties – In alle regionale en lokale media in Den Haag. Voor de advertenties werden er verschillende visuals ontwikkeld waarin een vraag aan de Hagenaar werd gesteld. Het doel was om de Hagenaar op deze manier te prikkelen naar de website toe te gaan.
  • Zorgprofessionals – Ontwikkelen van een pakket voor zorgprofessionals waar uitleg werd gegeven over het nieuwe platform en hoe zij dit naar hun cliënten en patiënten konden communiceren.
  • Gemeentelijke kanalen – Ontwikkelen van content voor de gemeentekanalen. Zoals een social content kalender en visuals voor de muurkranten.

Resultaten

Met deze campagne is de doelgroep via verschillende kanalen bereikt. In totaal heeft de campagne een cumulatief bereik van 387.115 mensen.

Credits

Account Director:
Native Content Manager:

Resultaat

387.115Bereik
Top 3 stories
Next case Digitaliseringdebat